Isnin, 19 Oktober 2009

Globalisasi dan kebajikan sosial


Perkataan globalisasi dirujuk kepada fundamental, skala besar, pantas dan sangat kompleks dalam perubahan sosial. Sesetengah berpendapat globalisasi adalah proses di mana politik, sosial, ekonomi dan budaya meningkat seiring dengan pembesaran skala globalisasi. Istilah ini juga dikaitkan dengan transformasi yang hebat di dalam masyarakat ketika abad ke-19 iaitu Revolusi Industri yang mengambil tempat di Eropah. Perkembangan sIstem kapitalis selepas itu semakin merebak setelah proses penjajahan mengambil tempat.


Tidak seperti trend globalisasi yang lalu, abad ke-20 dan 21 berkaitan rapat dengan perkembangan pantas teknologi, barangan keperluan, kewangan, manusia dan idea yang memberi kesan ke seluruh dunia. Keadaan ini telah menimbulkan tandatanya kepada kewujudan sistem kerajaan di seluruh dunia dan peranan negara bangsa bagi menentukan hala tuju masing-masing. Pasaran baru, inovasi teknologi seperti internet dan telefon selular, pedagang, jaringan dan peraturan baru serta standard tertentu telah melihat perkembangan khusus masyarakat yang menginginkan kebebasan.


Globalisasi bukannya sesuatu yang abstrak dan berada dalam proses yang terpencil. Skala, kelajuan dan kekuatan jaringan globalisasi ini memberi kesan segera kepada setiap perubahan. Memandangkan ia adalah fenomena yang pelbagai, fikiran setiap pembuat keputusan tidak boleh diketepikan daripada perubahan global. Hari ini, realiti globalisasi diketahui secara meluas oleh pemikir dan aktivis sosial di seluruh dunia. Globalisasi berada di mana-


Sebahagian daripada ciri-ciri jelas globalisasi ialah masyarakat di seluruh dunia dapat berhubung antara satu sama lain tanpa melihat sesama sendiri melalui jaringan komputer. Keadaan ini menyebabkan institusi sosial menghadapi masalah untuk meningkatkan interaksi. Perkembangan seperti ini adalah impak daripada teknologi baru yang dianggap sebagai enjin baru pembangunan. Era globalisasi ini turut digelar sebagai era informasi, masyarakat berjaringan dan informasi kapitalis.


Ciri lain ialah pengeluaran produk industri diedarkan ke seluruh dunia melalui kerjasama antarabangsa. Peningkatan aktiviti ekonomi seperti ini tidak lagi mengambil kira citarasa masyarakat tempatan tetapi mengutamakan standard antarabangsa yang lebih tinggi. Dalam usaha mengekalkan persaingan antarabangsa, para pelabur ini meletakkan keutamaan kepada pengurangan kos pengeluaran, bertindak balas


Keperluan terhadap bahagian antarabangsa diwujudkan bagi menyelia dan memantau perjalanan perdagangan antarabangsa. Kebanyakan penjawat jawatan ini dibayar dengan gaji yang tinggi, kerjaya yang terjamin dan biasanya lelaki. Mereka ini diperlukan dan dijaga dengan baik kerana kemahiran tingi yang dimiliki. Masyarakat Malaysia yang pelbagai etnik sangat bertuah apabila ekonomi negara China dan India berkembang pesat kerana banyak syarikat multinasional yang bertapak di Malaysia mengembangkan perniagaan di kedua-dua buah negara ini. Kemahiran yang dimiliki oleh rakyat Malaysia telah membantu syarikat-syarikat antarabangsa ini menyelami rakyat tempatan kerana pengalaman Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan budaya telah terbukti dapat dijadikan sebagai panduan untuk hidup di dalam masyarakat yang pelbagai latar belakang.


Perubahan ekonomi diiringi perubahan yang signifikan terhadap perubahan politik dan ideologi khususnya Perang Dingin di hujung era 1980-an yang menyaksikan kejatuhan Kesatuan Soviet dan Eropah Timur. Negara-negara ini mengambil sepenuhnya sistem kapitalis demokratik liberal dan pengurusan kebajikan sosial. Berakhirnya Perang Dingin turut menjadikan Amerika Syarikat sebagai negara paling berkuasa di dunia. Terdapat dua kesan yang ketara selepas Amerika Syarikat menguasai ekonomi dunia iaitu bertambahnya penggabungan ekonomi pelbagai negara ke arah sistem ekonomi tunggal yang tidak adil yang didominasi oleh negara-negara industri yang kaya raya. Dalam pada masa yang sama, proses ini turut melihat perpecahan di sesetengah negara yang menyebabkan landasan politik dan ekonomi dilaras semula sebagai tindak balas terhadap dinamika globalisasi.


Proses perubahan yang kompleks ini turut memberi kesan ke atas kerajaan yang dipilih secara demokrasi yang bertanggungjawab terhadap para penyokong mereka bagi mengawal politik, ekonomi dan pembangunan sosial dalam masyarakat. Syarikat korporat antarabangsa bebas memilih untuk membina kilang pengeluaran baru di negara-negara yang memberi pasaran buruh yang murah. Mereka mempunyai keputusan penuh sama ada hendak melabur ataupun tidak di mana-mana negara di dunia. Keputusan politik dan ekonomi adalah di antara pertimbangan yang diambil kira kerana negara-negara di dunia ketika ini lebih cenderung mengadakan blok pakatan sesama sendiri seperti Amerika, Eropah atau Asia. Negara yang berada di luar lingkungan tiga blok ini (seperti Afrika) menghadapi risiko dipinggirkan daripada pembangunan dunia. Terdapat kepercayaan yang meluas bahawa globalisasi dan regionalisasi adalah dua proses yang saling melengkapi. Kerajaan juga menghadapi kekangan daripada kesan perubahan politik antarabangsa dan pembentukan kesatuan negara-negara yang dilihat semakin berkuasa dan berpengaruh. Pada masa yang sama terdapat perkembangan pergerakan sosial yang semakin besar di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa yang menentang kesan-kesan negatif globalisasi dan gerakan seperti ini sangat mempengaruhi agenda global dunia masa kini.


Perubahan-perubahan yang berlaku di peringkat global memberi kesan mendalam terhadap keadaan sosial dan budaya. Memandangkan komunikasi merentas sempadan dan semakin meningkat dengan perkembangan media, migrasi dan budaya, pertukaran intelektual dan budaya, lebih ramai terdedah kepada idea-idea baru, nilai, norma, bahasa dan agama. Situasi ini menjadikan kefahaman terhadap perbezaan budaya dapat meningkatkan toleransi dan harmoni di kalangan masyarakat dunia. Bagaimanapun, perubahan yang dihasilkan oleh globalisasi memberi ancaman ke atas kewujudan budaya sedia ada yang dimanifestasikan dengan munculnya perselisihan antara kaum, fundamentalis agama, diskriminasi, tekanan, pilih kasih dan prejudis.


Dimensi lain ialah terbentuknya budaya baru di kalangan pengguna. Pengaruh Barat sangat jelas di dalam kehidupan seharian masyarakat yang mesra Barat khususnya pakaian dan makanan. Jenama antarabangsa bukan sekadar memberi kepuasan malah membawa sekali imej dan nilai Barat yang dianggap lebih baik, berkualiti dan berstatus tinggi.


Pengantarabangsaan budaya, keserantauan dan tuntutan terhadap hak untuk mengamalkan budaya telah meningkat melalui perkembangan penerbitan di seluruh dunia. Peluasan perdagangan antarabangsa dalam industri kebudayaan dapat dilihat dengan jelas melalui liberalisasi perdagangan yang ditekankan oleh Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). Memandangkan pasaran akan menjadi lebih bersepadu, pengguna membeli barangan daripada pelbagai negara di dunia di kedai dan pasar raya tempatan. Peniaga tempatan mula terasa bahang persaingan kemasukan barangan luar ini di dalam komuniti tempatan dan memungkinkan terdapatnya risiko dan peluang baru bagi meningkatkan parasan eksport.


Ketika globalisasi dibincangkan dengan hebat bersama dengan perkembangan ekonomi, politik dan budaya, makna globalisasi bagi perkembangan sosial dan implikasinya ke atas sosial masyarakat tidak dapat difahami sepenuhnya khususnya kebajikan sosial dan buruh. Kepentingan hubungan kemanusiaan, jaringan kerjasama sosial, kepercayaan dan rasa kekitaan yang menjadi sebahagian daripada lambang masyarakat semakin tergugat. Kebajikan sosial yang melibatkan sokongan sistem sokongan sosial dan emosi serta jaringan kerjasama dalam komuniti seperti perlindungan untuk kanak-kanak dan warga tua, pesakit dan orang kurang upaya. Penyertaan wanita ke dalam sektor industri turut meningkat selepas Perang Dunia Kedua memberi kesan ke atas struktur ekonomi dan keluarga.


Perubahan-perubahan ini memberi cabaran besar ke atas pembuat polisi negara. Cabaran seterusnya ialah menggalakkan kesaksamaan gender dan pembahagian beban dan kos bagi menguruskan sokongan sosial dan kebajikan sosial dalam masyarakat. Teknologi komunikasi mempunyai potensi untuk menguatkan jaringan sosial masyarakat melalui perhubungan sesama manusia dari seluruh dunia dan meningkatkan sistem penyampaian sosial masyarakat. Walau bagaimanapun saintis sosial berhujah bahawa disebabkan pasaran perdagangan dan hubungan sesama manusia lebih bersifat peribadi dan jauh, kebanyakan orang tidak lagi mempunyai ikatan yang kukuh dengan masyarakat tempatan.


Oleh yang demikian, khidmat masyarakat dan kesukarelaan mencuba untuk mencari kaedah baru bagi mempromosi kebajikan sosial di semua peringkat. Khidmat masyarakat semakin bertambah penting dan disifatkan sebagai institusi sosial yang signifikan.

Selasa, 13 Oktober 2009

MASALAH DALAM PENDIDIKAN DAN KERJA SOSIAL DI SEKOLAH

Ahli Kumpulan :


Hairul Aishah Bt Che Mid 142250
Noraini Bt Baharudin 142378
Saleha Bt Muhamad Idham 142639
Nur Zawani Bt Mohd Nawi 142732PENGENALAN KERJA SOSIAL DI SEKOLAHKerja Sosial :

Kerja sosial adalah suatu profesyen yang memupuk perubahan sosial, menyelesaikan pelbagai masalah dalam perhubungan antara individu atau manusia dan seterusnya memperkasakan serta membebaskan manusia ke arah kesejahteraan hidup.Di Malaysia amalan kerja sosial umumnya lebih dikaitkan dengan pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). JKM juga merupakan agensi terbesar kerja sosial yang menggunakan tidak kurang daripada 3,000 orang pekerja ketika ini. Hanya satu pertiga daripada tenaga kerja tersebut terlibat secara langsung dengan kerja-kerja kes sosial. Sebahagian lainnya adalah pekerja sokongan dan bukan bertaraf taknikal dan professional.


KERJA SOSIAL DI SEKOLAH DARI ASPEK SEJARAHBermula dengan usaha organisasi sukarela iaitu pada tahun 1906 di New York.
Dua buah rumah :
# penempatan("settlement house"),
# Hartley house dan Greenwich house


Mary Marot, seorang guru dan penghuni rumah tersebut, membentuk komiti guru pelawat di peringkat rumah penempatan. Dalam masa yang sama persatuan pendidikan wanita memperkenalkan konsep 'home and school visitor' untuk memperbaiki komunikasi antara sekolah dan rumah. Di Connecticut pengarah Klinik Psikologi Hartford telah melantik 'special teacher' untuk membantu dalam lawatan ke rumah dan bertindak sebagai penghubung antara klinik dan sekolah.


Skidmore (1994), mengulas bahawa kerja sosial di sekolah bermula sejak 1906 bila Boston, Hartford dan New York States memasukkan proses pertolongan kerja sosial sekolah dalam sistem pentadbiran daerah mereka. Sehingga hari ini, banyak sekolah mempunyai pekerja sosialnya sendiri yang bersedia berkhidmat menangani permasalahan yang timbul di kalangan pelajarnya.


Objektif Pekerja Sosial Sekolah = Objektif Kerja SosialObjektif kerja sosial yang telah digariskan oleh Persatuan Pekerja Sosial Amerika menjelaskan bahawa tujuan kerja sosial ialah untuk memperbaiki atau mengembalikan kefungsian sosial individu dan masyarakat ke arah meningkatkan kesejahteraan sosial serta kualiti hidup. Klien kepada pekerja sosial boleh terdiri dari individu, keluarga, komuniti dan juga organisasi (Johnson, 1992).


Intervensi Kerja Sosial


1) Meningkatkan atau memperkembangkan kemampuan penyelesaian masalah dan kemampuan individu menangani atau menghadapi masalah,

2) Menghubungkan orang ramai dengan sistem yang menyediakan sumber perkhidmatan dan peluang-peluang sosial,

3) Meningkatkan keberkesanan operasi sesuatu sistem dalam memberi perkhidmatan,

4) Membentuk atau memperbaiki polisi sosial.OBJEKTIF1
. Meningkatkan penyelesaian masalah boleh dikaitkan dengan praktis di peringkat individu di mana pekerja sosial bekerja dengan pelajar, ibubapa dan guru untuk menyelesaikan satu-satu masalah sosial yang wujud.

2. Menghubungkan dengan sumber boleh dicapai dengan pekerja sosial menghubungkan masalah yang dihadapi dengan sumber-sumber penyelesaian masalah yang wujud dalam sistem sekolah dan juga di luar sistem.


3. Meningkatkan keberkesanan sesuatu sistem di mana ianya boleh dicapai dengan bekerja di dalam sistem yang sedia ada di sekolah seperti Unit Bimbingan dan Kaunseling, Unit Disiplin, Pentadbiran sekolah serta Persatuan Ibubapa dan Guru.

4. Membangun dan memperbaiki polisi sosial boleh dilakukan oleh pekerja sosial di sekolah selepas melakukan penyelidikan secara langsung atau tidak langsung sepanjang penglibatan di sekolah.Fungsi Pekerja Sosial Dalam 3 Bahagian1. Perundingan (consultancy)

2. Pengurusan Sumber (Resource Management)

3. Pendidikan (education)


Contoh Dalam Bahagian Perundingan


Enabler
= meningkatkan keupayaan individu atau kumpulan pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui kerja kes atau intervensi kerja sosial.

Planner
= iaitu dengan mengkoordinasi pembangunan program dan polisi sosial yang berkaitan dengan pembangunan sekolah dan pelajar melalui penyelidikan dan perancangan.


Facilitator
= iaitu dengan menjadi penunjuk cara kepada sesebuah organisasi seperti Persatuan Ibu bapa dan Guru untuk bergerak dengan lebih berkesan serta berkembang dengan lebih cepat dan positif.


Contoh Dalam Bahagian Pengurusan Sumber


Broker atau Advocater
= iaitu menjadi perantara antara pelajar atau ibu bapa dengan sumber yang berkaitan di dalam atau di luar sistem sekolah.

Convener atau Mediator
= iaitu dengan menghubungkan kumpulan atau organisasi dalam sekolah dengan jaringan pembangunan sumber di luar sistem sekolah


Contoh Dalam Bahagian Pendidikan


Trainer
= dengan penuju cara atau mengajar melalui pembangunan kakitangan.

0utreach worker
= dengan menyampaikan maklumat kepada masyarakat atau ibubapa mengenai sesuatu isu sosial.Masalah Dalam Pendidikan1.Masalah menyediakan peluang pendidikan kepada orang miskin dan kumpulan minoriti.


2.Banyak kekeliruan berlaku disebabkan matlamat sebenar pendidikan.


3.Masalah persekitaran tempat yang kurang memuaskan di sesetengah sekolah.


Masalah menyediakan peluang pendidikan kepada orang miskin dan kumpulan minoriti.


Peruntukan kewangan adalah sedikit kepada sekolah di daerah yang kebanyakannya terdiri daripada golongan berpendapatan rendah serta sekolah di daerah yang mempunyai golongan minoriti yang ramai. Dalam masyarakat kita, pencapaian akademik adalah berkait rapat dengan status sosioekonomi seseorang.


Banyak kekeliruan berlaku disebabkan matlamat sebenar pendidikan.


Terdapat satu macam persetujuan di mana sekolah sepatutnya mengajar kemahiran asas dalam membaca, menulis dan aritmetik. Walau bagaimanapun, terdapat kontroversi dalam kalangan kumpulan yang mempunyai kepentingan yang berbeza berkenaan pendidikan yang sepatutnya diusahakan dan dicapai.


Masalah persekitaran tempat kerja yang kurang memuaskan di sesetengah sekolah.


Ia merangkumi bayaran gaji yang rendah dan martabat rendah, penyalahgunaan dadah dan alkohol dalam kalangan pelajar, ancaman fizikal dan ugutan daripada sesetengah pelajar, bekalan pengajaran yang kurang, dan perbandingan bilangan di antara pelajar dan guru yang amat ketara.


Rumusan


Pekerja sosial di sekolah adalah membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah sosial yang boleh mengganggu proses pembelajaran. Satu kerjasama jitu antara institusi yang memainkan peranan dalam menangani masalah sosial pelajar perlu diwujudkan. Secara keseluruhannya, jelas kepada kita bahawa penempatan pekerja sosial di sekolah sepenuh masa amat diperlukan untuk menolong menyelesaikan masalah yang wujud.

Ahad, 27 September 2009

CABARAN KEBAJIKAN SOSIAL

JADIKAN KEBAJIKAN
NILAI BUDAYA SEJAGAT


KEBAJIKAN adalah sebahagian daripada budaya hidup sejagat. Hakikat ini adalah berikutan daripada nilai hidup bersama yang menjadi pegangan manusia sebagai makhluk sosial. Secara alami, manusia memang memerlukan untuk hidup bersama manusia yang lain. Dengan demikian atas dasar itulah manusia dengan rela membantu manusia lain dalam urusan penghidupan seharian. Dengan yang demikian manusia juga akan merasa mesra dan senang dengan adanya kegiatan yang membolehkan mereka bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Hasilnya manusia hidup dalam suasana berbaik-baik sesama mereka.


Hal yang sedemikian itulah yang dipanggil sebagai kebajikan. Oleh kerana istilah kebajikan ini terlalu lumrah, istilah sedemikian tidak lagi dirasakan penting dalam nilai hidup manusia yang serba moden. Kini seolah-olah berlaku perubahan nilai dalam masyarakat. Perubahan ini ketara sekali dalam pemahaman orang ramai dan masyarakat bahawa kebajikan merupakan bentuk bantuan oleh pihak yang lebih mampu kepada pihak yang kurang mampu. Umpamanya, bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, orang tua, orang kurang upaya, orang cacat dan juga orang sakit yang memerlukan perbelanjaan besar.


Sebenarnya, konsep kebajikan adalah menyeluruh dan merangkumi seluruh maksud kerja yang baik. Kerja baik itu terhad kepada menujukan sesuatu kerja itu kepada orang yang lemah dan yang memerlukan sahaja. Kebajikan adalah untuk semua bagi dijadikan alat untuk membentuk masyarakat penyayang, prihatin, mesra dan masyarakat padu.
Dengan perkataan lain kebajikan adalah nilai yang sepatutnya ada pada diri individu mahkluk sosial. Nilai inilah yang sepatutnya mengikat tatahidup bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat yang berpegang pada nilai ini akan menyanjung budaya baik iaitu budaya pemurah dan budaya penyanyang yang menjadi nilai teras kebajikan.
Nilai dan budaya sedemikian mesti bertapak dalam diri, bukan di luar diri seseorang. Andainya nilai tersebut wujud hanya di luar diri individu dan tidak pada dirinya maka apa yang berlaku ialah terbentuknya masyarakat individualistik yang jauh daripada budaya kebajikan. Tidak ada ahli masyarakat yang bersedia menghulurkan bantuan kepada saudaranya, walaupun dalam kesusahan.


Oleh itu, perlu diwujudkan badan atau institusi khas yang menjaga hal kebajikan, seperti yang telah ditubuhkan oleh kerajaan dalam negara kita ini. Namun usaha mengelinga kebajikan ini tidaklah hanya diserahkan bulat-bulat kepada pihak kerajaan sahaja. Badan-badan bukan kerajaan atau apa yang dipanggil sebagai NGO atau badan-badan akar umbi hendaklah mengambil inisiatif untuk menyahut cabaran dan seruan seperti yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk NGO mengorak langkah menyediakan sebarang perancangan bagi mengelinga kebajikan mereka yang memerlukan bantuan.
Konsep kebajikan sebenarnya bukan sahaja menuntut yang kaya dan berada sahaja menyumbang, tetapi yang miskin dan kurang mampu turut menjadi penyumbang. Masing-masing berlumba-lumba untuk menyumbang dalam skop kemampuan dirinya sebagai anggota masyarakat. Dalam Islam, umat Islam diseru supaya berlumba-lumba melaksanakan kebajikan yang diistilahkan sebagai Al-Khayrat (orang baik-baik-baik)Masyarakat Islam yang awal membuktikan bahawa amalan sistem jaminan sosial Islam dengan program kebajikan mantap. Konsep persaudaraan yang diatur dan dibentuk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup berkesan sehingga berjaya melahirkan barisan hartawan yang pemurah dan masyarakat awam yang prihatin. Prinsip zakat, sedekah, sumbangan, hutang ihsan, hutang berjamin dan gadaian merupakan sistem jaminan sosial yang menyemarakkan semangat dan budaya kebajikan dalam masyarakat.


Pada masa yang sama mereka yang menerima bantuan janganlah terlalu bersandar kepada bantuan-bantuan berkenaan sahaja. Sekurang-kurangnya mereka yang masih berupaya (able bodied) hendaklah mencari dan berikhtiar untuk tidak terus bersandar kepada bantuan kebajikan sahaja. Perkara ini menjadi kebimbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di mana baginda bertitah sampai bila keadaan berkenaan akan berhenti?


Secara umum bantuan-bantuan yang diberikan adalah berorientasikan pembasmian kemiskinan dan kurang menekankan kepada program pembangunan rakyat atau manusia. Dengan mengambil kira penekanan pembangunan manusia, perspektif bantuan terhadap kelompok berkenaan perlu dikaji semula. Perspektif bantuan mengakibatkan berlakunya pergantungan yang berterusan kepada bantuan. Kelompok miskin dan yang memerlukan akan menjadi pasif dan tidak kuat untuk berusaha. Sekiranya perspektif ini tidak diubah, akan wujud hubungan imbal balik yang erat antara kemiskinan dengan bantuan. Akibatnya kelompok miskin sentiasa berharap dan bergantung pada bantuan. Mereka terus pasif dan tidak dapat mengubah taraf penghidupan mereka.


Perspektif inilah yang perlu diubah. Penekanan harus diberikan bahawa bantuan, terutama bagi memenuhi keperluan asas tidak akan diberi selama-lamanya. Mereka perlulah berusaha sendiri kerana sumber negara terhad. Sekiranya mereka terus berada dalam perspektif sentiasa memerlukan bantuan, apa akan terjadi sekiranya negara kehabisan sumber untuk membantu mereka? Di sinilah letaknya kepentingan pembangunan manusia yang tidak hanya berupaya menyediakan mereka dengan keperluan industrialisasi, tetapi mengubah mentaliti ketergantungan mereka kepada bantuan kerajaan semata-mata. Pembangunan manusia merupakan bantuan jangka panjang bagi kelompok miskin dan yang memerlukan serta dapat mengikis perspektif konservatif.
Oleh itu, perspektif bantuan yang menekankan 'keperluan manusia' dianggap lebih tepat dan berkesan daripada perspektif yang hanya menekankan 'bantuan keperluan biasa' yang diperlukan oleh kelompok berkenaan. Antara misal kepada program bantuan keperluan manusia adalah seperti menyediakan peluang latihan kemahiran, peluang pekerjaan yang labih baik, peluang perniagaan kecil-kecilan kerta kursus-kursus kepimpinan dan motivasi. Bantuan ini lebih daripada hanya berbentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal, ia seharusnyalah berbagai-bagai dan bersesuaian dalam konteks pembangunan manusia.


Strategi bantuan yang hanya berbentuk kebendaan dan untuk jangka pendek kurang berkesan. Sebaliknya, bantuan hendaklah difokuskan kepada pembangunan manusia, termasuk menyediakan pelbagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan taraf pendidikan dan kemahiran, kesihatan serta persekitaran fizikal yang bersih dan selamat. Setiap individu yang miskin dan memerlukan bantuan harus mempunyai peluang sepenuhnya untuk menyertai kegiatan di peringkat masyarakat, terutama dalam membuat keputusan. Mereka hendaklah diberi peluang menikmati kebebasan kemanusiaan, ekonomi dan politik melalui pendekatan yang berperancangan.Oleh itu, bantuan yang sewajarnya seperti bantuan berbentuk pembangunan manusia patut difikirkan bersama. Sekiranya mereka yang miskin dan memerlukan bantuan tidak diberi pendedahan latihan dan kemahiran yang diperlukan, mereka tidak akan dapat ikut serta dalam pasaran ekonomi dan buruh. Dengan sebab itu, untuk meningkatkan keberkesanan pembangunan manusia, fokus utama bantuan adalah terhadap pembangunan manusia. Melalui kekuatan pembangunan manusia, kelompok miskin dan memerlukan bantuan akan mampu diserapkan serta mengambil bahagian dalam pelbagai kegiatan ekonomi, di samping dapat menambah pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka.


Seperti mana yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam baru-baru ini, pihak NGO bolehlah memikirkan untuk bertolak daripada fokus 'pembangunan manusia' dalam usaha mereka untuk membantu mereka yang miskin dan memerlukan bantuan. Langkah ini adalah satu langkah bijak dan bermanfaat, di samping ia adalah langkah yang berkesinambungan.


Sebenarnya perjuangan bagi meningkatkan kebajikan tidak seharusnya diletakkan pada bahu kerajaan. Peranan yang lebih luas yang melibatkan semua pihak, terutama NGO perlu ditingkatkan supaya masalah sosial dapat diatasi dan ditangani dengan berkesan. Ngo perlu mengambil tanggungjawab utama bagi memperbaiki dan memperjuangkan kebajikan masyarakat, di samping membanteras pelbagai masalah sosial. Lebih banyak pertubuhan kebajikan dan amal perlu diwujudkan bagi membantu masyarakat mengatasi dan meningkatkan taraf kebajikan. Kegiatan kebajikan dan amal merupakan kegiatan sukarela yang membolehkan jasa bakti dicurahkan bagi membantu golongan yang kurang upaya dan golongan tertentu yang memerlukan bantuan dan sokongan. Bantuan dan amal kebajikan yang dicurahkan itu akan dapat mengurangkan kesusahan dan penderitaan pihak tertentu.

Sabtu, 12 September 2009

Mengapa manusia bermasalah?

Manusia - Mengapa ia bermasalah? - Kebajikan sosial

Setiap orang mempunyai masalah masing-masing; namun bergantung pada individu dalam mencari proses menyelesaikannya. Terdapat pelbagai faktor yang mengundang kepada manusia bermasalah. Namun, pada kali ini kupasan hanya akan dibuat berdasarkan faktor struktur peluang yang dilihat dalam pelbagai aspek.

Faktor pertama yang menyebabkan manusia bermasalah disebabkan tiada struktur peluang melalui pendidikan. Masalah ini dipengaruhi oleh tahap pendidikan sesebuah keluarga. Tahap pendidikan keluarga miskin yang rendah turut memberi kesan kepada anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna.

Faktor kedua ialah kehadiran pekerja asing diakui dapat membantu negara mengatasi masalah kekurangan pekerja.Malah ia turut membantu mencapai kadar pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam masa yang sama menyebabkan ramai rakyat Malaysia menganggur. Hal ini disebabkan kebanyakan peluang dimiliki oleh pekerja asing. Kelembapan ekonomi juga menyebabkan struktur peluang pekerjaan adalah sangat terhad. Oleh itu menyebabkan manusia tidak mahu berubah kerana mereka rasa peluang pekerjaan tidak ada pada mereka. Manusia bermasalah juga disebabkan terlalu memilih pekerjaan, mereka sangkakan contohnya mereka berkelulusan undang-undang hanya layak untuk berkerja sebagai peguam sahaja, bukan pekerjaan yang lain. Manusia terlalu memlih pekerjaan yang lebih standart, menyebabkan mereka terlalu sukar untuk membaiki diri mereka.

ICT kini tidak lagi boleh disangkal kewujudannya. ICT berpeluang untuk menyediakan peluang pendapatan dan pekerjaan. Jadi tidak hairan jika kita sering kali terdengar atau terbaca kes-kes yang berkaitan manipulasi seseorang pihak terhadap pihak yang lain. Sebagai contoh, penyalahgunaan teknologi di mana seseorang yang bertanggungjawab membaiki telefon bimbit atau komputer riba pelanggannya di dapati bersalah kerana terlibat dalam menggodam di mana berlaku pencerobohan maklumat sulit. Selain itu, internet juga menyediakan seksyen yang menarik iaitu borak melalui internet, IRC (Internet Relay Chat), yang membolehkan beribu-ribu pengguna internet sedunia berborak, berbincang, dan bertukar idea pada masa yang sama. Ini menyebabkan masalah pelayaran laman web yang berunsur pornografi semakin serius di kalangan remeja. Gambar-gambar pornografi di internet senang dicari dan tanpa pengetahuan orang lain. Dengan hanya klik tetikus sahaja mereka boleh mendapat sumber pornografi yang banyak. Hal ini menyebabkan mereka semakin ketagihan terhadap pencarian gambar pornografi di internet seterusnya berlakunya gejala-gelaja sosial seperti pergaulan bebas, bohsia, pembuangan bayi, lari dari rumah dan kes-kes jenayah.

Malaysia ialah sebuah negara membangun yang mementingkan kebajikan rakyat. Walaubagaimanapun, masih timbul isu di mana pihak yang bermasalah dan layak untuk menerima bantuan kebanyakan daripadanya segan atau sengaja tidak mahu menerima bantuan yang dihulurkan kerana tidak mahu dianggap sebagai seorang yang bermasalah. Golongan tersebut menganggap kehidupan mereka sekarang adalah dalam keadaan baik dan sejahtera walaupun hakikatnya masyarakat melihat sebaliknya. Oleh sebab itu, peluang untuk mendapat sesuatu bantuan yang dihulurkan gagal disebabkan mentaliti sesetengah individu.

Seterusnya, pergolakan politik yang melanda di sesebuah negara menyebabkan rakyat negara tersebut akan menjadi mangsa permainan politik antara pihak yang bertelingkah. Contoh yang paling nyata, rakyat negara Thailand bergaduh sesama sendiri kerana berlainan parti politik sehingga sanggup membunuh,mencederakan dan mogok beramai-ramai menyebabkan negara mengalami kerugian dan peratus kemiskinan menjadi semakin tinggi dan rakyat menderita akibat pergolakan politik ini.

Selain itu, Sesebuah negara yang mengamalkan driskriminasi terhadap kaum minoriti menyebabkan kaum itu dipinggirkan dan tidak diberi peluang untuk memajukan diri seperti dasar apartheid yang membezakan kaum kulit putih dan kaum kulit hitam dimana kaum kulit hitam terpinggir daripada menerima pendidikan, pekerjaan dan peluang perniagaan menyebabkan mereka ditindas dan menjadi mangsa kemiskinan di negara sendiri.

Manusia bermasalah dari struktur peluang adalah disebabkan oleh sikap individu itu sendiri. Peluang memang luas dan terbuka tetapi faktor demanding individu itu menjadikan peluang itu tertutup. Ada juga sesetengah manusia yang tidak boleh menerima perubahan, mereka berada di takuk yang lama dan tidak mahu mengikuti arus pembangunan. Mereka tidak mahu berubah, terlalu rigid dan taksub dengan budaya kaum masing-masing sehingga mengabaikan keperluan hidup yang kini semakin global. Mereka akan ketinggalan dan mundur, sikap manusia yang tidak memikirkan masa dengan anak-anak mereka. Jika mereka miskin, adakah anak-anak mereka juga perlu menyambung kitaran itu dan terus menderita dalam kemiskinan hidup? Contohnya golongan orang asli, kerajaan telah menyediakan banyak kemudahan dan membuka peluang kepada mereka untuk mendapatkan hidup yang selesa, lebih moden serta lengkap dengan pelbagai keperluan. Walaupun bukan semua golongan ini tidak boleh beradaptasi dengan pembangunan tetapi segelintir daripada golongan ini menolak mentah-mentah dan tidak mahu menerima perubahan sedangkan ia tidak mendatangkan kerugian kepada mereka. Manusia yang berminda kuno ini harus diberikan kesedaran, jika mereka miskin dan ketinggalan ia akan memberi kesan buruk kepada masa depan diri serta keluarga mereka bahkan Negara juga mendapat masalah kelak.

Sudah semestinya tekanan hidup merupakan satu masalah dalam kehidupan manusia tetapi dari pandangan struktur peluang, bagaimana ia boleh dikatakan mendatangkan masalah? Tiada peluang untuk mendapatkan pendidikan sempurna boleh menyebabkan tekanan hidup. Orang kata biar miskin wang tetapi kaya dengan pengetahuan. Dalam kehidupan kita memang memerlukan wang, ia merupakan keperluan asas hidup. Kadangkala peluang yang melimpah ruah akan menjadikan manusia itu alpha dan lupa diri. Kini, di zaman moden banyak skim pinjaman, penggunaan kad kredit dan sebagainya. Ianya nampak mudah, mewah dan semua orang boleh memilikinya. Tetapi apabila terlalu asyik berbelanja, perbelanjaan yang tidak terkawal serta boros maka, ia akan menimbulkan masalah kepada individu itu. Hutang sekeliling pinggang, bukankah ia adalah beban yang boleh mendatangkan tekanan hidup. Apabila peluang terlalu luas, manusia akan lupa diri dan bila mana peluang itu tiada manusia akan merungut. Semua itu adalah di atas kebijaksanaan kita membuat keputusan, berfikir dengan waras dan sentiasa berhati-hati dalam membuat keputusan. Semuanya berdasarkan pengalamana dan pengetahuan yang kita miliki.

Selasa, 1 September 2009

Maklumat Tentang Pil Ecstacy - sila ambil perhatian

Statistik Rampasan Di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 & Akta Racun 1952


Jenis Dadah

Ecstacy (Kg)

1998 - 0.00
1999 - 0.00
2000 - 5.81
2001 - 31.85
2002 - 68.99
2003 - 68.18
2004 - 34.95
2005 - 94.51
2006 - 13.05
2007 - 167.55

Ecstacy (Biji)

1998 - 7,191
1999 - 46,970
2000 - 48,996
2001 - 224,684
2002 - 166,344
2003 - 209,279
2004 - 103,894.5
2005 - 114,887
2006 - 252,231
2007 - 151,211

Jenis kesalahan dan hukuman

Bagi pil, mengikut seksyen 30(3), sesiapa yang memiliki, menjual, menyimpan atau mengedar akan dikenakan hukuman RM 10,000 atau penjara tidak kurang 4 tahun atau kedua-duanya.